Pokrivenost

Opština Gračanica Doboj – Istok

Opština Petrovo
i Opština Doboj

Opština Srebrenik
i Gradačac
Gračanica Duje  Kakmuž Babunovići
Babići Klokotnica Karanovac Brnjičani
Buk Mala Brijesnica  Petrovo Grabovci
Doborovci Velika Brijesnica  Sjenina Rijeka Kaltići
Džakule Suho Polje Sjenina  Kiseljak
Lendići   Sočkovac Kovačevići
Lohinja   Stanić Rijeka Ljenobud
Lukavica   Frkati Neum
Lukavica Rijeka   Jošava Omerbašići
Malešići   Boljanić Sladna
Pašalići     Špionica
Piskavica     Srebrenik
Pribava     Panđurište
Soko     Biberovo Polje
Stjepan Polje     Međiđa
Škahovica     Duboki Potok
Trnovci     Bjelave
Prijeko Brdo     Ćehaje
G.Orahovica      
D.Orahovica