Prepaid

Cijene prepaid kartica:

Prepaid 5Gb 2048/1024 5.00 KM
Prepaid 12Gb 2048/1024 10.00 KM
Prepaid FLAT 2048/1024 20.00 KM

WLAN i DSL pristup – prepaid

Usluga bežičnog pristupa Internetu pruža se samo na određenim lokacijama tamo gdje wirac.net ima svoju mrežu, obzirom na samu Wi-Fi tehnologiju koja se odnosi na prostorno ograničene lokacije. Instalacija i dostupnost ove usluge bi trebala da bude na teritoriju pokrivenosti mreže wirac.net d.o.o. Prodaja usluge krajnjem korisniku se realizuje putem prodajnih centara wirac.net d.o.o. i poslovnih korespodenata sa kojima wirac.net ima poslovnu saradnju na bazi prepaida, tj. bonova kartice sa zakupljenim vremenom trajanja Internet konekcije. Ovakva vrsta pristupa internetu objezbjeđuju se brzinom prijenosa do 1024/512 kb/s. Bežično povezivanje računara na internet mrežu se realizuje Wireless radio tehnologijom emitovanjem na frekvenciji 2.4GHz i u novije vrijeme 5 GHz . Za priključenje korisnika na mrežu potrebno je da korisnik posjeduje bežičnu mrežnu karticu koja udovoljava široko prihvaćenom standardu IEEE 802.11b/g i prepaid karticu kupljenu kod wirac.net. Bežično povezivanje računara sa Internetom već neko vrijeme predstavlja svjetski trend u domenu internet komunikacija. Ovim načinom upotreba svih Internet servisa postaje mnogostruko brža, jednostavnija i prijatnija.

Prednosti sistema prepaida

Korisnici na ovaj način imaju veću slobodu i neovisnost po pitanju obaveza prema ISP wirac.net. Usluga se može prodavati kao vremenski interval korištenja internet pristupa. Korisnici imaju kontrolu svojih troškova; Korisnički računi su anonimni, što odgovara velikom broju korisnika; Nema potrebe za prikupljanjem podataka o korisnicima tako da se kuponi mogu prodavati u maloprodaji kao obični proizvodi kao i vršiti prodaja preprodavačima u većim količinama.
Kako se konektovati?

Kartice možete nabaviti:

  • U prostorijama Wirac.Net-a: Zanatskom centru “Europa”, tel: 035 707 035; kao i u ulici Zlatnih Ljiljana bb (kod Fernig-a)  – Gračanica.
  • U prostorijama Multisoft-a – Srebrenik; tel: 035 645 282.
  • U prostorijama Hyperlink-a: Bosanskih kraljeva bb – Gračanica, tel: 035 707 263; Zanatski Centar bb – Klokotnica – Doboj Istok, tel: 061 879 561.